Dự án

Công ty Cổ phần Akito Việt Nam

Dự án


Các công trình tiêu biểu:

1. 
NGÂN HÀNG NN&PT NT – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK:


2. NGÂN HÀNG NN&PT NT – CHI NHÁNH HÀ TĨNH:


3. KHU ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM:


4. NGÂN HÀNG NN&PT NT – CHI NHÁNH BUÔN HỒ - ĐẮK LẮK:


5. NGÂN HÀNG NN&PT NT – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP:

 


6.  NGÂN HÀNG NN&PT NT – CHI NHÁNH 9 – TP HỒ CHÍ MINH


7. 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  NN&PTNT C3 PHƯƠNG LIỆT:


8. NGÂN HÀNG NN&PT NT – CHI NHÁNH SÓC SƠN – TP HÀ NỘI:

 


9. NGÂN HÀNG NN&PT NT – CHI NHÁNH MẠC THỊ BƯỞI - QUẬN 1 – TP HỒ CHÍ MINH:


10. TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ SƠN LA:


11. TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ HÀ GIANG:

Kết quả hình ảnh cho akwa ibom state nigeria


12. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG:


13. VĂN PHÒNG TỈNH ỦY NAM ĐỊNH:


14. KHÁCH SẠN THĂNG LONG OPERA :

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

      Với triển vọng phát triển của AKITO, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ đầy nhiệt huyết của những đối tác chiến lược có thương hiệu mạnh trong các lĩnh vực liên quan, từ đó đảm bảo sự thành công tuyệt đối trong mỗi dự án.